Dopřejte si vzduch


S houstnoucí dopravou přibývá v ovzduší prachu a také škodlivých plynů. Každý to ví, ale ne každý si uvědomuje, že v jedoucím autě lze dnes vytvořit několikanásobně zdravější klima, než jakému je člověk vystaven, když jde stejnou ulicí pěšky.
     Je to zásluha masové výroby a využití kabinových filtrů, kterými jsou nyní vybavovány nejenom automobily velké a luxusní, a nejenom takové, které mají ve výbavě klimatizaci. Kabinové filtry jsou už zahrnuty ve standardní výbavě většiny nových modelů automobilů včetně těch nejmenších jako je například Opel Corsa. A poněvadž konstruktéři vozů kladou důraz také na snižování vnitřní hlučnosti automobilů (použití filtru tlumí i vstup vnějšího hluku do vozidla), a poněvadž jsou stále dokonalejší i používané systémy těsnění dveří a oken, vzduch přiváděný do interiéru automobilu přes kabinový filtr mírným přetlakem ventilátoru pak zůstane opravdu čistý. Z hlediska zdraví člověka může být tedy podstatně kvalitnější než vzduch v okolí automobilu, a to třeba i na dálnici daleko za městem.
Ochrana zdraví
      Dnes jsou na trhu stále zdokonalované kabinové čističe vzduchu od několika výrobců. Největším světovým výrobcem filtrační techniky včetně kabinových filtrů je německý koncern MANN+HUMMEL, který má jednu ze svých továren též u nás v Nové Vsi na Třebíčsku. Nabízí širokou paletu kabinových filtrů pro vozidla nejznámějších značek včetně domácích vozů Škoda i ostatních značek a modelů koncernu VW, Fordu, Opelu, Renaultu,Mercedesu-Benz, BMW, Peugotu a dalších. Pro opravdu účinné mikrofiltry přitom není třeba chodit jen do specializovaných prodejen. Kabinové filtry MANN jsou k dostání i u větších benzinových čerpadel. I když výměnná lhůta většiny kabinových filtrů je shodná s doporučenou lhůtou prohlídky vozu v servisu - tedy 15 000 km - není žádný problém pro běžného motoristu, aby si filtrační vložku vyměnil kdykoliv sám.

Rozložení částeček znečišťujících atmosféru podle velikosti

Výměna i svépomocí
      Přístup k vložce čističe nasávaného vzduchu získáme po zdvižení kapoty. Někdy stačí vyjmout pružný plastový kryt nebo mřížku, jindy povolit šrouby krytu pevného. Čistící vložka je umístěna v zalícovaném lůžku vstupního prostoru do větracího systému vozidla tak, aby bez ztráty propouštěla do vnitřního prostoru pouze čistý vzduch zbavený částic nečistot, pylů, prachu i bakterií. Nečistoty, pokud pronikají do interiéru vozu, mohou posádce způsobit i nevolnost a u řidiče zapříčiňují snížení koncentrace na řízení vozidla. Nelze vyloučit, že škodliviny pronikající do vozidla bez filtrace vzduchu, mohou být dokonce příčinou poškození zdraví posádky, zvlášť osob trpících sennou rýmou, astmatiků a alergiků vůbec. Výzkumy a měření prokazují, že v kabině vozidla bez vybavení filtrací vzduchu je pěti- až desetinásobně vyšší koncentrace pylu, škodlivých látek a škodlivých plynů než běžné ovzduší.

Neuvěřitelná čistící schopnost
      Ve vzduchu jsou obsaženy částice nečistot velikosti více než 0.003 mm - pyly, výtrusy a prach - a ty kabinové filtry zachytí a odloučí stoprocentně. Částice pod hranicí 0,001 mm (1 mikronu), tedy tzv. částice procházející plícemi, což jsou bakterie, viry ale také saze spalin vznětových motorů, jsou kabinovými filtry odstraněny z více než osmdesáti procent.

Filtruje i statická elektřina
      Svůj význam mají i nejjednodušší jednovrstvé kabinové filtry s vysokou životností používané zejména do nákladních automobilů (např. médium M+H 1239). Tam čistící funkci vykonává skládaný filtrační papír tvořený celulózovými buňkami, kterými nasávaný vzduch prochází. To by však k dokonalé filtraci nestačilo, filtr obsahuje i plastová mikrovlákna a je impregnován epoxidovými pryskyřicemi, které zajišťují odpuzování vody a mimo jiné též vylučují možnost zamrznutí vody uvnitř filtru.Dvouvrstvé čističe vzduchu jsou používány v osobních automobilech (např. médium M+H 1249), mají kromě výše popsaného základu ještě další vrstvu z mikrovláknového rouna, na bázi polykarbonátu, která je elektrostaticky nabitá (PP-Menthblown vrstva). Ta zachycuje nejjemnější částice i pomocí statické elektřiny.

Filtry kombinované s uhlíkem
      V současné době jsou však nejdokonalejší kabinové filtry, které ke dvěma či více filtračním vrstvám přidávají ještě vrstvu uhlíku (označované CUK), která dokáže pohlcovat molekuly škodlivých plynů jako jsou kysličníky dusíku a ozon. Koncern MANN+HUMMEL nazval tento typ svých výrobků adsotop(r). Prakticky to znamená, že obsahují jak filtr částic, tak i prachu a pylu a rovněž filtr plynů a zápachů. Technika filtrace byla dovedena k dokonalosti tak, že částečky do 0,5 mikronu jsou zadržovány z 95% od 0,5 mikronu do 1 mikronu až na 99,9%. Důležité je, že člověk, který chce sám zbavit vzduch v interiéru automobilu škodlivých plynů, to také může sám učinit, neboť prakticky všechny typy běžných kabinových filtrů lze nahradit dokonalejšími filtry adsotop(r) s aktivním uhlíkem.

Snižují rizika
      Snažíme se, aby si rizika pro zdraví a bezpečnost provozu ze znečištěného vzduchu motoristé stále více uvědomovali, říká obchodní manažer MANN+HUMMEL (CZ) Ing. Miloslav Smolka. Aby například věděli, že ve středu vozovky bývá 3x až 6x vyšší koncentrace škodlivin než při okraji vozovky, a že kabinový filtr tyto negativní jevy eliminuje. Kabinový filtr s aktivním uhlím zachytí i benzol, oxidy dusíku a oxid siřičitý. Vysoký stupeň odloučení částeček a škodlivých plynů je dosahován po celou dobu životnosti filtru. MANN+HUMMEL je dodavatelem do prvovýroby téměř všech renomovaných značek a jeho výrobky patří k nejspolehlivějším a k těm s nejvyšší životností na světě. Mimochodem, s čistým vzduchem zůstávají dlouhou dobu čistá i vnitřní skla automobilu, připomíná Ing. Smolka.

Přednosti kabinových filtrů MANN:

 • vysoký stupeň filtrace po celou dobu životnosti
 • vzduch v kabině vozidla je zbavován i těch nejjemnějších částeček a nečistot
 • kombinace mechanického a elektrostatického přitahování částeček vede ke skvělým výsledkům také u nejmenších částic
 • vysoká absorpční schopnost díky nízkému odporu, který filtr klade proudění vzduchu
 • ke kabinovým filtrům MANN jsou přiloženy detailní montážní návody
Porovnání redukce dvou významných škodlivých látek při použití filtru s aktivním uhlím a filtru bez aktivního uhlí

Kabinové filtry MANN adsotop®
poskytují navíc další výhody:

 • díky absorbci jsou pohlcovány také škodlivé plyny
 • nedochází k dráždění dýchacích cest ozónem
 • jsou méně zatěžovány průdušky a plíce
 • jsou zachytávány nepříjemné zápachy

Nároky na výrobky MANN:

 • kvalita musí být v souladu s požadavky předních výrobců automobilů
 • jou plně respektovány předpisy a specifikace výrobců vozidel
 • kompletní program pokrývající téměř celý trh
 • díky celosvětové odbytové síti jsou výrobky snadno získatelné
 • produkty nezatěžují životní prostředí, a to od vývoje přes výrobu až po likvidaci
 • výrobky jsou optimálně přizpůsobeny příslušnému typu vozidla
 • velký poet výrobků vzniká přímou spoluprací s výrobci vozidel
 • výrobce disponuje velkou výzkumnou a vývojovou základnou a výrobky neustále inovuje
 • veškeré stupně výroby a všichni dodavatelé jsou certifikováni podle DIN ISO 9000 a následných norem
 • výrobky již obdržely mnohá ocenění právě díky své kvalitě od řady výrobců automobilů