Palivové fitry MANN zbavují palivo nežádoucích částeček nečistot jako je např. prach, rez, voda a usazeniny z nádrže. Palivové fitry MANN nacházejí uplatnění u všech spalovacích motorů. Jsou používány u naftových a benzínových pohonných hmot.

Palivové fitry MANN slouží k zajištění provozní bezpečnosti. Chrání extrémně citlivé vstřikovací agregáty a karburátory. Kromě toho jsou základem pro čisté spalování díky optimální přípravě směsi, která je míchána tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí.

Doporučený interval výměny: 30 000 km

Palivové fitry MANN zaručují:

maximální účinnost čištění
maximální funkční zabezpečení vstřikovacích agregátů (žádné poškození vlivem koroze)
dlouhou životnost motoru
vysokou dobu využitelnosti a maximální bezpečnostní rezervy

Palivové filtry MANN zabraňují:

prosakování paliva, čímž se předchází požárům motorů a znečišťování životního prostředí
poruchám motorů
předčasnému opotřebení a poruchám vstřikovacích agregátů a karburátorů
korozi oddělením vody a naftového paliva