Kabinové fitry MANN-FILTER se starají o čistý vzduch v kabinách vozidel. Lidé potřebují vzduch a ten má být co nejčistší, v opačném případě se dostavují nepříjemné reakce. Škodlivé látky a především pak škodlivé plyny způsobují bolesti hlavy, ochabování koncentrace a snižování tělesné výkonnosti.

Výzkumy ukázaly, že v kabinách vozidla je ohrožení trojnásobně až šestinásobně, za extrémních situací dokonce pětinásobně až desetinásobně vyšší koncentrace pylu, škodlivých látek a škodlivých plynů. Především zvyšující se počet alergiků a také astmatiků nás nutí se tímto problémem zabývat. Kysličníkem dusičitým NO2 může být například vyvolán astmatický záchvat.

Kabinové filtry MANN zachytávají téměř stoprocentně pyl a škodlivé látky a zlepšují tak klima v kabině vozidla. Kabinové fitry MANN adsotop® na sebe navíc vážou díky další vrstvě z aktivního uhlí škodlivé plyny jako jsou kysličníky dusíku a ozón.

Doporučený interval výměny: 15 000 km

Výhody kabinových filtrů MANN:

vysoký stupeň fitrace po celou dobu životnosti
vzduch v kabině vozidla je zbavován i těch nejjemnějších částeček nečistot
kombinace mechanického a elektrostatického přitahování částeček vede ke skvělým výsledkům také u nejmenších částic
vysoká absorpční schopnost díky speciální technice skládání filtru
optimální větrání kabiny vozidla díky nízkému odporu, který filtr klade proudění vzduchu
ke kabinovým filtrům MANN jsou přiloženy detailní montážní návody

Kabinové filtry MANN adsotop® poskytují navíc další výhody:
díky absorpci jsou pohlcovány také škodlivé plyny
nedochází k dráždění dýchacích cest ozónem
jsou méně zatěžovány průdušky a plíce
jsou zachytávány nepříjemné zápachy